Hur går det till?

  1. Du tecknar ett avtal för beställning av villafiber.
  2. Detaljplan görs för området och du får besked om att byggbeslut är taget och när projektet är tänkt att utföras i tid.
  3. Vi börjar med att gräva fiber i marken och etablerar det så kallade områdesnätet. Än så länge utför vi inte något arbete på din tomt eller ditt hus. Inför grävandet märks ledningar som redan ligger i marken ut så viktig infrastruktur inte kommer till skada.
  4. Nästa steg är att en tekniker kontaktar dig för att boka tid att gå igenom var de ska gräva på din tomt och hur fibern ska installeras i ditt hus.
  5. Vid grävarbetet på din tomt dras kabeln i ett dike som bara blir 20 - 40 centimeter brett och vi försöker att göra så lite åverkan som möjligt på din tomt. Vi gör allt vi kan för att lämna områden med asfalt, buskar eller rabatter i fred. När kabeln är dragen fyller vi igen diket åt dig, men ytskiktet återställer du själv.
  6. Installationen kommer att ske på den plats i huset som du och installatören kommit överens om. Det är även under installationstillfället som vi drar in fiberkabeln genom ytterväggen. Installatören har med sig den mediaomvandlare som kommer att sättas upp på den plats ni kommit överens om. Mediaomvandlaren (kallas även mediakonverter eller fiberkonverter) är den dosa som gör om ljussignalen i fibern till elektriska signaler för router, tv och andra uppkopplade enheter. Tänk gärna på att hålla platsen fri från möbler samt nära ett eluttag så att den kan monteras enkelt. Installationen tar cirka en timme.
  7. Din utrustning från Bredbandsbolaget kommer att skickas till dig via postombud i god tid innan installation. Har du beställt bredband kommer vi att skicka en trådlös router och har du en befintlig router går det självklart bra att använda den så länge. Om du även beställt tv kommer vi att skicka tv-box.
  8. Datum för driftsättning beror på hur många och vilka fastigheter som vill ansluta sig. Du kommer att få mer exakt information om detta när detaljplanen är klar.
  9. När installationen väl är klar och dina bredbandstjänster har kommit igång kommer vi skicka ut installationsfakturan alternativt sätta igång din avbetalningsplan.

Behöver jag vara hemma under installationen?
Om det krävs grävarbete på tomtmark eller annat som påverkar fastigheten, måste villaägaren vara hemma för att diskutera åtgärderna med vår entreprenör. När fiberuttaget och mediaomvandlare sedan installeras måste villaägaren vara hemma. Vår entreprenör kontaktar villaägaren och bokar en tid.

Var hamnar fiberuttaget och mediaomvandlaren?
Installationen kommer att ske på den plats i huset som du och installatören tidigare kommit överens om, i nära anslutning till ett eluttag och max 5 meter från den plats där kabeln dras in genom husfasaden. Det är även under installationstillfället som de drar kabeln genom ytterväggen. Installatören har med sig den mediaomvandlare som kommer att sättas upp på den bestämda platsen. Mediaomvandlaren (kallas även mediakonverter eller fiberkonverter) är den dosa som gör om ljussignalen i fibern till elektriska signaler för router, tv och andra uppkopplade enheter.

Frågor kring utrustning och bredbandstjänst

Vad är en mediaomvandlare och varför behövs den? 
Mediaomvandlaren (kallas även mediakonverter eller fiberkonverter) är den dosa som gör om ljussignalen i fibern till elektriska signaler för router, tv och andra uppkopplade enheter.

Vad är det för mediaomvandlare och hur ser den ut?
Vi använder oss av en mediaomvandlare från Inteno och du kan läsa mer om modellen på deras hemsida här: http://www.intenogroup.com/products/switch-media-converter/xg6846/

Vilka Bredband- och TV-tjänster erbjuder ni? 
Med villafiber från Bredbandsbolaget får du tillgång till ett öppet nät och därigenom tjänster från ett antal olika leverantörer.

Bredbandsbolaget erbjuder Bredband 100, Bredband 250, Bredband 500 och Bredband 1 Gbit/s samt alla våra tv-paket. När du väl är igång med de tjänster som du tecknat kan du alltid välja att beställa en högre hastighet på bredbandet eller ett större tv-utbud från vårt ordinarie utbud samt telefonitjänster.

Hur gör jag bäst för att surfa så snabbt som möjligt över mitt trådlösa nätverk när installationen väl är klar?
Wifi-täckning inomhus är beroende av många olika aspekter. På dessa två sidor, Maxa ditt WifiSnabbare Wifi, har vi samlat ett antal olika tips kring hur du kan maximera din trådlösa surfupplevelse.

Ångerrätt och villkor

Kan jag ångra mig efter att beställningen är gjord? 
Beställningen är bindande efter det att ångertiden på 14 dagar löpt ut. Ångertiden börjar gälla den dag du signerar avtalet. Under din bindningstid kan du alltid uppgradera eller utöka ditt kanalpaket, men inte beställa lägre tjänster.

Var hittar jag villkor gällande installation och de tjänster jag eventuellt beställt? 
Villkoren finns bifogade till ditt avtal som du kan hitta i inloggat läge i vår portal. Annars finner du de senaste villkoren gällande din installation på Telenors sida med villkor här: https://www.telenor.se/kundservice/faktura-villkor/priser-och-villkor/villkor/

Och de senaste villkoren gällande eventuella Bredbandstjänster hos Bredbandsbolaget finns här: http://www.bredbandsbolaget.se/kundservice/villkor-och-blanketter/villkor.html

Faktura-frågor

Kan jag nyttja ROT-avdraget?
I vissa av våra fiberprojekt erbjuder vi ROT-avdrag vid installation, om vi kan erbjuda detta i just ditt område framgår vid beställning av fiberinstallation.

I de projekt där vi erbjuder ROT-avdrag är en viss del av arbetet godkänt för att göra ROT-avdrag. Det gäller kostnader för arbete som sker på fastighetsägarens tomt. Exakt hur stort avdrag som kan göras beror på området och vilka förutsättningar som finns samt om fastighetsägaren uppfyller Skatteverkets regler. Vi gör ansökan åt dig. 

Kan jag nyttja RUT-avdraget?
Nej, vi erbjuder ej RUT-avdrag på inomhusinstallationen

Jag får inte OCR-numret att fungera när jag ska betala min installationsfaktura
Skriv in OCR-numret i meddelandefältet vid betalning istället.  

Exempel på installationsfaktura nedan

Övriga frågor

Vem kan jag ringa för att få mer information?
Hittar du inte svaren här på sidan kan du ringa oss på nummer 08 - 525 029 77. Kundservice har öppet mellan 08.00 - 17.00 vardagar.

Framtidssäkra ditt hem

Med Villafiber får din villa en kraftfull, framtidssäkrad bredbandsanslutning som gör huset mer attraktivt. Dessutom kommer du kunna få tjänster från oss på Bredbandsbolaget som idag har Sveriges bästa kundservice – fem år i rad.

Bredbandet är idag bärare av en rad viktiga kommunikationstjänster, som tv och telefoni. Vi ökar vårt användande varje dag, som till exempel med musik- och filmtjänster. På sikt blir våra hem att bli alltmer smartare och fler delar i hemmet kommer att vara uppkopplade. Ett bra exempel är olika typer av samhällstjänster där tekniken möjliggör vård i hemmet i långt större utsträckning än idag. Därför har det blivit allt viktigare med en bredbandslösning som klarar av att hantera det ökade behovet av kapacitet.

Genom att installera fiber gör du din villa redo för framtidens mest kapacitetskrävande tjänster. Idag går det att få ända upp till 1 Gbit/s, men i framtiden kommer det att gå ännu snabbare.

Teknisk fördjupning

När vi ansluter din villa till fibernätet sker det vanligen genom att vi drar ny kanalisation för fiberkabel på din tomt. I förekommande fall där befintlig kanalisation går att nyttja, kan vi komma att använda denna istället.

Framtidssäkrad villa

Vår entreprenör sköter grävning och kabeldragningen på din tomt och diket blir ca 20-40 centimeter brett. Vi försöker att göra så lite åverkan som möjligt på din tomt. När kabeln är dragen fyller vi igen diket och grovåterställer. Resterande åtgärder sköter villaägaren. Vi gör dock allt vi kan för att lämna områden med asfalt, buskar eller rabatter i fred. Villaägaren bör dokumentera schaktdikets sträckning på t.ex. en tomtkarta. Detta för att undvika att skada kabeln vid eventuella framtida markarbeten på tomten. Vidare blir det enklare att lokalisera kabeln om den skulle behöva grävas fram vid ett fel på anslutningen.

Uppsättning av fiberuttag och mediaomvandlare

Villaägaren ansvarar för att ordna utrymme för uppsättning av fiberuttaget, som placeras max fem meter från kabelintaget. Vi kommer även att installera en mediaomvandlare som behöver el. Det är kundens/villaägarens ansvar att el finns framdraget till mediaomvandlaren. Det är viktigt att el finns framdraget innan installation så att teknikern har möjlighet att testa fiberanslutningen.

Bredbandsbolaget ansvarar inte för fastighetsnät mellan fiberkonverter och utrustningen (telefon, tv och/eller PC). Däremot kan vår entreprenör hjälpa till att dra sådant. Detta görs då via separat offert och beställning.

Villabild

Nätägare

Den fiberinstallation som du beställt till din fastighet kommer att utföras av Bredbandsbolaget eller underentreprenör kontrakterad av Bredbandsbolaget. Bredbandsbolaget tar helhetsansvar för hela installationen. Legalt äger Telenor Sverige kanalisation och inkommande fiberkabel inom fastigheten inklusive första fiberuttaget där inkommande fiberkabel termineras. Villaägaren får inte sälja, pantsätta, hyra eller låna ut eller på annat sätt förfoga över Telenors utrustning. Villaägaren har rätt till ersättning för direkt skada som Bredbandsbolaget eller någon för vilken Bredbandsbolaget svarar, förorsakat genom vårdslöshet.

Öppet nät

Med villafiber från Bredbandsbolaget blir du ansluten till ett så kallat öppet nät. Vi samarbetar med Open Universe som erbjuder en öppen nätlösning. Där kan du välja mellan flera tjänsteleverantörer och erbjudanden. Du behöver alltså inte låsa upp dig till en leverantör utan har alltid möjlighet att byta. Du kan också välja olika leverantörer för olika tjänster. Även om du väljer en annan tjänsteleverantör så är det Bredbandsbolaget som ansvarar för att du har en fungerande fiberuppkoppling - en erfaren leverantör som är störst på fiber idag. För att få tillgång till det öppna nätet gäller det att alla tekniska förutsättningar finns.

Uppdaterad information om din villafiber i Ronneby!

Nyhet! — 2017-09-12 av Kerstin Ståhlberg

Hej Ronneby!

Vi har installerat fiber i hus i flera områden i Ronneby och arbetet fortsätter. Notera att även fast vi installerat mediakonverter hos dig kan det dröja innan fibern fungerar i just ditt hus då varje installation är beroende av ett antal olika system som ska samverka.

För dig som bor i Norra Hulta: Miljöteknik har pågående arbete med installation av fjärrvärme och under tiden får vi inte utföra något arbete utan väntar på klartecken från dem. De lägger ner vår ”dukt” samtidigt och vi står redo att påbörjar vårt arbete så snart vi får klartecken. Vi kommer att driftsätta er så fort vi kan och vår förhoppning är att detta sker i slutet av oktober.

Om du inte redan bokat tid med någon av våra installatörer från Sandströms kommer du att bli kontaktad av dem inom kort. Det är viktigt att prioritera detta möte då vi är måna om att få igång installationen i bostadsområdet så snabbt och smidigt som möjligt. Vi börjar inte installera på tomt eller i fastighet innan tekniker varit på besök.

Kontakta Sandströms om du har frågor som rör själva installationsarbetet. De nås bäst på mailadress kundtjanst@sandstromab.se

Ny utrustning för dina fibertjänster

Installationen kommer att ske på den plats i huset som du och installatören tidigare kommit överens om. Det är även under installationstillfället som de drar kabeln genom ytterväggen. Installatören har med sig den mediaomvandlare som kommer att sättas upp på den bestämda platsen. Mediaomvandlaren (kallas även mediakonverter eller fiberkonverter) är den dosa som gör om ljussignalen i fibern till elektriska signaler för router, tv och andra uppkopplade enheter.

Tänk gärna på att hålla platsen fri från möbler samt nära ett eluttag så att den kan monteras enkelt.

Installationen tar cirka en timme och mediaomvandlaren aktiveras därefter. Din utrustning från Bredbandsbolaget kommer att skickas till dig inom kort via postombud. Har du beställt bredband kommer vi att skicka en trådlös router och har du en befintlig router går det självklart bra att använda den så länge. Om du även beställt tv kommer vi att skicka två tv-boxar.

Dra inte ut strömsladden till din mediaomvandlaren även om du inte tänker använda fibern direkt. När nätet är aktiverat ska lampan lysa grönt hela tiden för att mjukvaruuppdateringar ska kunna aktiveras. Under tiden vi är i bostadsområdet och installerar i hus kan det vara vissa avbrott i nätet vilket gör att lampan inte lyser under kortare perioder.

Behöver du teknisk hjälp i ditt nya digitala hem?

Med vår tjänst Digihjälpen kommer en personlig tekniker hem till dig och hjälper till så att du får ut det bästa av din nya fiber. Det kan till exempel vara hjälp med montering och installation av din nya tv, inställning av kanaler eller att säkerställa ett effektivt WiFi med stor räckvidd i alla rum. Alla tjänster utförs av professionella tekniker, till fasta priser och subventionerade genom RUT. Läs gärna mer om Digihjälpen på http://www.bredbandsbolaget.se/kundservice/bbg.html eller ring 077-446 60 60.

Har du några frågor om din fiber eller dina tjänster från Bredbandsbolaget är du välkommen att kontakta kundservice på villafiber@bredband.com eller ring 08-525 029 77.

Tack för att du valt att installera vår villafiber!

Vänliga hälsningar,

Bredbandsbolaget


Information om din villafiber i Ronneby!

Nyhet! — 2017-07-20 av Kerstin Ståhlberg

Hej Ronneby!

Nu börjar fibernätet komma på plats!

Vi är klara med installationer i hus i vissa delar av grannskapet. Om du inte redan bokat tid med någon av våra installatörer från Sandströms kommer du att bli kontaktad av dem inom kort. Det är viktigt att prioritera detta möte då vi är måna om att få igång installationen i bostadsområdet så snabbt och smidigt som möjligt. Vi börjar inte installera på tomt eller i fastighet innan tekniker varit på besök.

Notera att även fast vi installerat mediakonverter hos dig kan det dröja innan fibern fungerar i just ditt hus då varje installation är beroende av ett antal olika system som ska samverka.

För dig som bor i området kring Norra Hulta kommer det att dröja ytterligare innan fibern sätts i drift, då vi väntar på Miljöteknik som installerar fjärrvärme i området.

Kontakta Sandströms om du har frågor som rör själva installationsarbetet. De nås bäst på mailadress kundtjanst@sandstromab.se

Ny utrustning för dina fibertjänster

Installationen kommer att ske på den plats i huset som du och installatören tidigare kommit överens om. Det är även under installationstillfället som de drar kabeln genom ytterväggen. Installatören har med sig den mediaomvandlare som kommer att sättas upp på den bestämda platsen. Mediaomvandlaren (kallas även mediakonverter eller fiberkonverter) är den dosa som gör om ljussignalen i fibern till elektriska signaler för router, tv och andra uppkopplade enheter.

Tänk gärna på att hålla platsen fri från möbler samt nära ett eluttag så att den kan monteras enkelt.

Installationen tar cirka en timme och mediaomvandlaren aktiveras därefter. Din utrustning från Bredbandsbolaget kommer att skickas till dig inom kort via postombud. Har du beställt bredband kommer vi att skicka en trådlös router och har du en befintlig router går det självklart bra att använda den så länge. Om du även beställt tv kommer vi att skicka två tv-boxar.

Dra inte ut strömsladden till din mediaomvandlaren även om du inte tänker använda fibern direkt. När nätet är aktiverat ska lampan lysa grönt hela tiden för att mjukvaruuppdateringar ska kunna aktiveras. Under tiden vi är i bostadsområdet och installerar i hus kan det vara vissa avbrott i nätet vilket gör att lampan inte lyser under kortare perioder.

Behöver du teknisk hjälp i ditt nya digitala hem?

Med vår tjänst Digihjälpen kommer en personlig tekniker hem till dig och hjälper till så att du får ut det bästa av din nya fiber. Det kan till exempel vara hjälp med montering och installation av din nya tv, inställning av kanaler eller att säkerställa ett effektivt WiFi med stor räckvidd i alla rum. Alla tjänster utförs av professionella tekniker, till fasta priser och subventionerade genom RUT. Läs gärna mer om Digihjälpen på http://www.bredbandsbolaget.se/kundservice/bbg.html eller ring 077-446 60 60.

Har du några frågor om din fiber eller dina tjänster från Bredbandsbolaget är du välkommen att kontakta kundservice på villafiber@bredband.com eller ring 08-525 029 77.

Tack för att du valt att installera vår villafiber!

Vänliga hälsningar,

Bredbandsbolaget


Nu är vi på gång i Ronneby!

Nyhet! — 2017-04-10 av Kerstin Ståhlberg

Hej Ronneby!

Tack för din beställning av Villafiber!

Som du säkert har märkt så är vi nu är vi på gång!

Vi har valt Sandströms som vår samarbetspartner och det är Sandströms som kommer att utföra allt arbete i området, på din tomt och inne hos dig.

Kundprojektering pågår för fullt under april-maj. Du har säkert redan blivit kontaktad av Sandströms och om inte så kommer du bli det inom kort. Du går igenom projekteringen med Sandströms på din tomt samt inne hos dig. Vid projekteringen kommer ni överens om lämpligaste schaktväg på tomten med utgång från var fibern lämnas av utanför tomtgräns samt placering av medieomvandlaren inne i fastigheten.

Grävarbetet är uppdelat i tre etapper varav de två första är påbörjade. Den sista etappen påbörjas i juni. Sandströms kommer att informera berörda gator ett par dagar i förväg.

Installationerna och driftsättningen påbörjasunder maj-september. Om inget oförutsett inträffar ska samtliga hushåll vara driftsatta innan oktober.

Mer information kommer att skickas ut av Sandströms under projektets gång och det är dem som du bör kontakta om du har frågor som rör själva installationsarbetet. De nås bäst på mailadress kundtjanst@sandstromab.se eller telefon 076-3950914

För frågor kring olika tjänster från Bredbandsbolaget kan du kontakta kundtjänst på villafiber@bredband.com eller ring 08-525 029 77.

Vi vill återigen tacka för att du har valt att installera villafiber med Bredbandsbolaget och vi ser fram emot att ha dig som kund hos oss!

Vänliga hälsningar

Bredbandsbolaget


Information om din villafiber

Nyhet! — 2016-12-01 av Tanja Lehti

Hej Ronneby!

Tack för din beställning av villafiber!

Grävtillstånd och markavtal är godkända av kommunen. Tidsplanen är att allting ska vara klart och driftsatt under kvartal 2 i 2017.

Byggnation av fibernät

Under den inledande fasen börjar vi med att förlägga fiber i gatorna och etablera det så kallade områdesnätet. Under denna fas arbetar vi endast med att bryta mark och förlägga fiber ute i gatorna. Än så länge utför vi inte något arbete på tomt eller i fastighet. Inför arbetet med att schakta kommer andra ledningsägare att märka ut sina ledningar så att infrastruktur som redan ligger i marken inte kommer till skada. Under ett senare skede i projektet börjar vi ansluta fastigheterna. En tekniker ringer då upp och bokar tid för att titta på fastigheten och gå igenom hur fibern ska installeras.

Tidsplan

En mer detaljerad plan, om när vi sätter igång och när perioden för fastighetsinstallationer startar, kommuniceras i god tid innan projektet drar igång. Vi börjar inte installera på tomt eller i fastighet innan tekniker varit på besök.

Vi vill återigen tacka för att du har valt att installera Villafiber med Bredbandsbolaget och vi ser fram emot att ha dig som kund hos oss!

Vänliga hälsningar

Bredbandsbolaget


Villafiber i Ronneby

Nyhet! — 2016-10-13 av Elisabeth Lindholm

Kära kund,

Vi beklagar att du inte hört så mycket från oss den senaste tiden och förstår om det kan ha skapat frågor. Anledningen till det är att vi helt enkelt inte fått svar på våra frågor från Ronneby kommun som vi sökt med stor frekvens. Vi är verksamma över hela Sverige och vi har aldrig varit med om ett dröjsmål av den här omfattningen. Vi har varit redo att påbörja arbetet med att ge dig fiber sedan mitten av augusti, men måste tyvärr invänta ett formellt besked från kommunen. Vi tvivlar inte på att vi kommer att få det besked vi vill ha, vilket garanteras av rådande regelverk och avtal som finns mellan Telenor/Bredbandsbolaget och Ronneby kommun och därför utgår vi fortfarande från samma plan som tidigare. Vi har också redan dragit gång stora delar av vårt projekt genom tomtprojekteringar och det kommer vi fortsätta med för att säkerställa projektets helhet. Samtidigt som vi inte får något svar från Ronneby kommun om det pågående dröjsmålet är vi starkt kritiska till att kommunens eget bolag, Miljöteknik, tillåtits börja gräva i gatorna runtom i Ronneby utan att vi får lägga ner vår fiberkabel samtidigt. Detta vill vi göra för att vara så effektiva som möjligt och för att gatan inte ska behöva grävas upp igen.

Bredbandsbolagets ambition är alltid att skapa en konkurrenssituation där invånare får tillgång till flera leverantörer istället för en. De som vill bygga kommunala monopol är inte alltid entusiastiska när vi kommer till en ort och erbjuder invånare fiber flera år innan dem själva. Trots att den situation som uppstått i Ronneby är ett nationellt särfall känner är vi oss trygga i vetskapen om att regelverk och lagstiftning är utformad för att konkurrens inte ska kunna hindras.

Du är givetvis välkommen att ställa frågor eller komma med synpunkter till oss via:

Mail: villafiber@bredband.com

Tel: 08-525 029 77

Har ni frågor om kommunens hantering av ärendet måste vi hänvisa till kommunen.

Hälsningar,

Bredbandsbolaget


Tomtprojektering för Villafiber är i full gång

Nyhet! — 2016-09-06 av Tanja Lehti

Hej,

Nu är kampanjen för villafiber klar i Ronneby och vi går in i nästa fas av planeringen.

Det har varit en otroligt bra respons och positivt bemötande!

Tidsplanen är att allting ska vara klart och driftsatt i kvartal 2 2017 och vi har en god dialog med kommunen vad gäller planering och infrastruktur.

Som du kanske redan har sett har många fått besök av vår entreprenör som utför tomtprojektering. Har du inte ett möte inbokat så kommer du att bli kontaktad inom kort. Det är många kunder så projekteringen kommer att fortgå under hela hösten.

Samtidigt kommer även planeringsarbetet för schaktning och gräv att dra igång. Elledningar och andra ledningar nedgrävda i gatan kommer att markeras ut med sprayfärg för att vi ska veta var ledningarna går och inte gräva av dem när arbetet påbörjas.

Mer information och detaljer kring grävarbetet kommer inom kort.

Vi vill återigen tacka för att du har valt att installera villafiber med Bredbandsbolaget och vi ser fram emot att ha dig som kund hos oss!

Hälsningar,

Bredbandsbolaget.